Route

 Datum

 Lengte

Tukkertocht 14 april 200km
Klassiekertocht 5 mei 80km
1e Zaterdagmiddag rit 11 mei 100km
1e Avondritje 21 mei 100km
Hemelvaartrit 30 mei 150km
Bezoek Pinkstermeeting  10 juni  
Rij gezellig mee rit 22 juni 100km
HMC weekend  4-7 juli  1250km
Sauerlandtocht 21 juli 500km
2e Avondritje 30 juli 100km
2e Zaterdagmiddag rit 10 aug. 100km
Bezoek collega club ZAMC  18 aug. 200km
3e Avondritje 20 aug. 100km
Lange rit 25 aug. 400km
HMC Over de grens 8 sept. 200km
Zondagrit 22 sept. 200km