Van harte welkom bij de H.M.C.

Van harte welkom op de site van de Haaksbergse Motor Club.

Op deze site vind u al de informatie die u nodig heeft. Mocht er onverhoopt toch nog informatie ontbreken of onduidelijk zijn laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.

Veel plezier bij het ondervinden waar de letters H.M.C voor staan.

  

Het bestuur

Haaksbergse Motor Club

 

Van harte welkom bij de H.M.C.

Wat is de H.M.C. nu eigenlijk?
Het is voluit de Haaksbergse Motorrijders Club. Volgens de statuten is het doel van de vereniging de bevordering en de behartiging van de belangen van de motorsport. Deze mooie volzin in de statuten betekend in de praktijk echter gewoon gezamenlijk zoveel mogelijk plezier beleven aan het motorrijden. Bij de H.M.C. doen we dat door het organiseren van diverse activiteiten tijdens het zomerseizoen, het houden van clubavonden en een winterprogramma.

Alle leden krijgen zeer regelmatig een door de H.M.C. uitgegeven nieuwsbrief. Bij ons heet dit de H.M.C.-info. Middels deze info wordt je op de hoogte gehouden van de evenementen die de club organiseert en er voor uitgenodigd.

Elk najaar is er een ledenvergadering met een evaluatie van het zomerseizoen en in het voorjaar is er de algemene ledenvergadering. Zoals je inmiddels weet wordt je voor de evenementen uitgenodigd, maar er is ook een activiteit namelijk de clubavond waarvoor je ook middels een schrijven voor wordt uitgenodigd. Dit valt normaal op een dinsdag avond en voornamelijk buiten het toerseizoen. De clubavonden worden gehouden op onze thuisbasis, en dat is Party & Catering restaurant Evers aan de Hengelosestraat in Haaksbergen. Bijna alle uitgezette ritten vertrekken ook vanaf deze locatie. Soms wordt er echter ook gestart vanaf het Texaco tankstation aan de Westsingel, dit in verband met het vroege vertrek van sommige tochten.

Verder valt nog te vermelden dat onze vereniging op dit moment ongeveer 70 leden telt. Ook zijn wij lid van de K.N.M.V. en wij organiseren dan ook per jaar 3 tochten die op de K.N.M.V. kalender vermeld staan.

Voor de leden is er de toerbokaal, deze felbegeerde trofee kan gewonnen worden door aan zoveel mogelijk evenementen van onze eigen vereniging deel te nemen of mee te helpen. Wie aan het eind van het jaar deze meeste toerbokaal punten heeft die wint de beker.

Het grootste -voor ons relevante- verschil tussen BaseCamp en MapSource is dat in BaseCamp alle routes, tracks en waypoints blijven staan. Omdat dit snel erg onoverzichtelijk wordt, is het belangrijk om de routes te sorteren in mappen, door bijvoorbeeld per jaartal een map te maken.


Klik met rechts op Mijn verzameling, en kies voor Nieuwe lijstmap en noem de map HMC 2017. Maak voor een ander jaartal een overeenkomstige map aan. Als je de inhoud van een map niet wilt zien, klik je op het min teken dat er voor staat, wil je de map uitklappen, klik je op het plus teken.

Routes importeren kan op verschillende manieren. Als je vanuit Windows dubbel klikt op een gedownload bestand, komt deze in BaseCamp direct onder Mijn verzameling te staan. Vervolgens kun je de route verslepen naar de juiste map.

Ook is het mogelijk vanuit BaseCamp een route te importeren. Eerst selecteer je de juiste map, door er een keer met links op te klikken, en vervolgens kies je vanuit het menu Bestand - Importeer naar... Tenslotte zoek je het gedownloade bestand op en kies voor Openen.

Als je routes, tracks of waypoints verwijderd, komen deze in de speciale map Niet-vermelde gegevens te staan. Dit is een soort prullenbak. Het is verstandig om deze af en toe leeg te maken.

Vergeet niet regelmatig een backup te maken van de bibliotheek met alle gegevens. Dit doe je door in het menu te kiezen voor Bestand - Back-up... Vervolgens kies je een geschikte plek om de backup te bewaren en klik je op Opslaan.

Ook is het mogelijk om afzonderlijke route bestanden op te slaan, zoals vroeger met MapSource gebruikelijk was. Dit doe je door de betreffende lijst te selecteren in de bibliotheek en in het menu te kiezen voor Bestand - Exporteren - Exporteer ... Vervolgens kies je de gewenste locatie, bestandsnaam, bestandstype en klik je op Opslaan.

Download de laatste versie van BaseCamp van de website: https://www.garmin.com/software/basecamp/
Voer het zojuist gedownloade bestand uit en volg de instructies op het scherm. Start na afloop BaseCamp op.


Als je BaseCamp al eens eerder hebt geïnstalleerd, kun je het beste beginnen met een schone lei, door onder Bewerken - Opties - Algemeen te kiezen voor Reset. BaseCamp start automatisch opnieuw op.

Eventueel kun je de taal instellingen van BaseCamp aanpassen onder Edit - Options - General (of in het Nederlands: Bewerken - Opties - Algemeen)  


Controleer tevens de overige instellingen in het opties menu. Onder Eenheden moet Maateenheden op Metrisch staan.
Het activiteitenprofiel kun je het beste op rijden (het autotje) zetten. Later hierover meer bij het herberekenen.


Onder Toesteloverdracht moet "Verwijder routepunten van routes bij overdacht naar toestel" en "Pas de route altijd aan de kaart op mijn toestel aan bij overdracht" uit staan, tenzij je weet waarmee je bezig bent. Bij herberekenen meer hierover.


Als je voorheen MapSource gebruikte, zijn de .gdb route bestanden waarschijnlijk nog gekoppeld aan MapSource. Als je dubbel klikt op een route bestand, start MapSource nog steeds op, terwijl je net BaseCamp hebt geïnstalleerd. Dit kun je aanpassen door in Windows, met rechts te klikken op de route en te kiezen voor Openen met...

Mogelijk staat BaseCamp niet tussen de beschikbare programma's. Je kunt BaseCamp opzoeken door te kiezen voor Bladeren en te navigeren naar C:\Program Files (x86)\Garmin\BaseCamp. Onderaan staat BaseCamp, en kies Openen. Als je voortaan BaseCamp gaat gebruiken, zet je het vinkje "Dit type bestand altijd met dit programma openen" aan.

Waarom is het belangrijk om een route te herberekenen? Dit is vooral belangrijk als je in een groep gaat rijden, waar meerdere personen de route op navigatie gaan rijden. Hiermee voorkom je dat er verschillen ontstaan in de route tussen de verschillende navigatie systemen, wat onderweg tot vervelende situaties kan leiden.

Verschillen in de route kunnen ontstaan door een andere versie van het kaartmateriaal of andere instellingen in BaseCamp of MapSource, of in het apparaat. Ook veranderen verkeerssituaties wel eens, waardoor de route aangepast moet worden. Als je alleen gaat rijden, is het dus ook zeker nuttig om een route te herberekenen. Ook is het verstandig om een niet al te oude kaart te gebruiken, waar de recente wijzigingen in zijn bijgewerkt.

Er zijn 5 soorten van herberekenen, waarvan het goed is om te weten hoe ze werken. Bij elke soort kan de route ongewenst wijzigen.

  1. Handmatig herberekenen van een ontvangen route. Deze methode gaan we uitgebreid behandelen en is de manier om problemen te signaleren en op te lossen.
  2. Bij het naar het apparaat sturen van de route, kan deze automatisch herberekend worden. Dit is het eerder besproken vinkje in het opties scherm bij Toesteloverdracht. De route wordt automatisch herberekend, je ziet niet wat er gebeurt, mogelijk zijn er fouten ontstaan, die je pas onderweg tegen komt. Dit laten we dus uit staan.
  3. Bij het importeren van de route, moeten de oudere apparaten de route herberekenen als de versie van het kaartmateriaal afwijkt. Hier geldt weer het zelfde, de route wijzigt, terwijl je dit niet door hebt. Dit kun je voorkomen door de route handmatig te herberekenen.
  4. Als je tijdens het rijden van de route af komt, kan het apparaat automatisch een nieuwe route berekenen, zodat je weer op de route komt. Het resterende deel van de route wordt herberekend, waar wederom fouten in kunnen ontstaan. De zogenaamde Van-route herberekening wil je dus uit zetten in het apparaat. Eventueel kun je het op Op verzoek zetten, zodat je de vraag krijgt of je wilt herberekenen, en het ook hoort dat je van de route af bent gegaan.
  5. Tegengestelde richting herberekenen. Hoewel je automatisch herberekenen uit hebt staan, kan het toch voorkomen dat het apparaat gaat herberekenen, als je tegen de richting in rijdt (dit was in ieder geval in de oudere apparaten zo). Helaas is er geen instelling om dit uit te zetten.

Mocht het toch eens gebeuren dat het apparaat de route heeft herberekend, kun je het beste de route opnieuw importeren, om er zeker van te zijn dat er geen fouten zijn ontstaan. Doe dit op een moment dat het verkeer dit toe laat, of nog beter is om even te stoppen aan de kant van de weg!

Het is mogelijk om routepunten uit de route te verwijderen. Dit heeft als voordeel dat op de oudere apparaten de punten niet worden voorgelezen. Voor de nieuwere apparaten is dit niet meer nodig, omdat routepunten "soft" gemaakt kunnen worden. Later meer hierover.

Het verwijderen van de routepunten heeft echter een groot nadeel. Als het apparaat besluit de route te herberekenen, heeft hij als routepunt alleen het eindpunt nog. Er wordt dus een nieuwe route berekend, wat de snelste weg naar het eindpunt zal zijn. Als dit gebeurt, zul je de route opnieuw moeten importeren. Het is dus veiliger om de routepunten te laten staan.


Als je een route van ons hebt ontvangen, of gedownload van het internet, kun je deze als volgt herberekenen. Eerst selecteer je de juiste lijst in de bibliotheek. In het scherm er onder staat een overzicht van alle onderdelen (routes, waypoints en tracks) die zich in de lijst bevinden.

Klik met rechts op de route en kies voor Duplicaat. Er wordt een kopie van de route gemaakt, met een "1" achter de naam. Op de vraag of je waypoints ook wilt kopiëren, kies je Nee.

Klik nogmaals met rechts op de originele route en kies voor Geselecteerde route(s) herberekenen.

Selecteer de originele route, en zoom (met vergrootglas) wat in op de route. Loop de hele route langs (met handje) en controleer of er fouten zijn ontstaan.

In de afbeelding hiernaast is zo'n foutje zichtbaar. De dikke paarse lijn is de geselecteerde (herberekende) route. De dunne lijn is de originele route. De herberekende route moet dus aangepast worden, zodat deze weer boven op de originele route ligt. Later meer hierover.

Als de route helemaal goed is, verwijder je de gekopieerde route. Met "Wis" wordt de route echt verwijderd, met "Verwijderen uit ..." wordt de route naar Niet-vermelde gegevens verplaatst.

Tenslotte sluit je het toestel aan en versleep je de route lijst (uit het bovenste scherm) naar het toestel.


Ter controle of alles goed is gegaan, laadt je de route op het toestel in. Het overzichtskaartje en het aantal kilometers moet (ongeveer) kloppen. Als je de route in binnenshuis-mode laadt, kun je de route gesimuleerd rijden. Als de simulatie zonder vragen over herberekenen of foutmeldingen start, is alles goed gegaan.